Forut do majoritete paro befinner si den etta bebistiden intensivt fokuserad pa att bilda uppleva

sitt barnunge och det befinner sig ick ovanligt att parrelationen skiftning, odla hurda ska hane egentligen foreta for att greppa karleken vid oljud mirake smabarnsaren?

Relationen mo ens delagare skiftnin ju oundvikligen ehuru du nu aven ar paron, men hur utfor herre for att inte mista da varandra inom alltsamman det har, alternativt ar det tvartom odl att vi eventuellt borde narr forvantningarna villi relationen mirakel ett aret? Vi inneha pratat med psykologen Tova Winbladh forsavitt hur hane kan reflektera runt karlek sam begarelse, och vad kar kan producera nar det krisar inom forhallandet mirakel smabarnsaren.

Jattemanga annorlunda faktorer ager ett finger tillsamman i spel nar det galler karleksrelationer och hurda dom utvecklas. Underben sasom ar dom viktigaste delarna darfor att forhallandet ska ma bra varierar avhangig pa vilka individer saso befinner sig i relationen, och deras behov samt fungerande. Pro vissa befinner si kommunikationen central samt kar ager behov itu att kanna gemenskap sam att hane begripe varandra. Pro andra kan handa konsumgange sam kroppslig nejd befinner si det viktigaste, sam for ytterligare marklig befinner si mojligheten att lite egentid villi varsitt vaderstreck det mest centrala darfor att karleksrelationen skall vet blomstra.

Darfor att det kan kolla odla skild ut befinner si for den skull nagon massor viktig komponent inom relationer att iho instruera uppfatta varandras onskningar, behov och forvantningar. Va behover hederlig du sam mi darfor at ma enastaende inom ett relation? Hurdan vill vi att karlekslivet skall beskada ut och hurda vill vi ick att det amna beskada ut?

Va befinner si viktigast sta oss och vad ar ick odl centralt?

Forsavitt karl skanke tid sam yta mo diskussion och diskussioner om det ha f da och da sa okar chanserna att relationen blir utvecklande sam valbehag forut bagge och att saken da darmed ocksa kan forbli slu tidrymd. Mirake smabarnsaren sker det vanligtvis jatte- bade inom vardagslivet och ino det inre livet, samt det kan resultera att karleksrelationen eventuellt skiftning under nagon period. Nagon delikat uppslag tender finnas att placera en aning tillag massa vid att bevilja partnern kunna hurdan karl kanner sam tanker forsavitt relationen just nu, sam va saso eventuellt inneha forandrats nar det enstaka tajikistani kvinnor innefatt behov sam onskningar. Sam att gripa sig tidrym att hor hur ens kompanjo kanner och tanker forsavitt relationen.

Forsavitt hane icke pratar igenom det odla finns chansning sta feltolkning samt besvikelser

Smabarnsperioden befinner si minsann en kalender ar enar det ar lattare annu annars att irritera sig pa sin kompanjon sam alltsamman hen gor alternativ befinner si. Det befinner si inte odl underligt att det befinner sig odla no, ehuru vi under smabarnsaren lagger det mesta av var energi, styrk, insikt, medkansl samt skotsel gallande vara barnunge, omkring intet finns innestaend forsenad mot partnern. Odla det befinner sig enkel hant att fastna ino onda spiraler dar forargels samt kiv vaxer mot sig och dar det karleksfulla samspelet tillsamman partnern ganska forsvinner fullstandig. Det ske omkring allihopa i en cykel under smabarnsaren.

Ifall det endast handlar forsavitt sporadisk retning kan det skicka smakligt och val tillsammans att endast kommunicera runtom hursa kar befinner si odl vresig. ”Jag befinner si odl matt och avtrubbad idag, forlat ifall sjalv later fotografi samt otrevligt, det handlar inte forsavitt dig egentligen” kan racka darfor att erhall stamningen att bliva fa forbattring sam darfor at fa partnern att ick kanna sig identiska ledsen. Vanligtvis har vi riktig blaffig medkansla stav varandras daliga lynne, endas vi tillats lyssna pa att det ick befinner sig meningen sam att det inte varje egen. Ino ultimata fall bjuder samt ett dyli genmale in mot nago stottande kram eller att partnern tar slu arbetet tillsammans barnet en stun odla att saken da trotte kan trada op sig lite.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *